Analiza i sposób doboru instalacji PV do zapotrzebowania

Mechanizm, który spowodował dynamiczny rozwój instalacji OZE i technologii to system Prosument. Rozszerzenie systemu Prosument z odbiorców indywidualnych na (małych i średnich) przedsiębiorców przyczyniło się do znacznego wzrostu zainteresowania fotowoltaiką.
Dla niektórych przedsiębiorstw status prosumenta nie jest jednak najkorzystniejszą formą rozliczeń. Obowiązek stosowania umów kompleksowych przez sprzedawców dokonujących opustu, celem ułatwienia dokonywania wzajemnych rozliczeń z OSD, prowadzi najczęściej do konieczności zmiany obecnego sprzedawcy energii elektrycznej na sprzedawcę zobowiązanego.
Rezultatem inwestycji w mikroinstalacje, która nie pokrywa blisko 100% zapotrzebowania przedsiębiorstwa na energię elektryczną, mogą być wyższe rachunki za prąd, niż bez instalacji PV.
Przedsiębiorcy zachowują jednak możliwość rozliczania nadwyżek energii wprowadzonej do sieci w systemie, z którego mogli korzystać wcześniej, posiadając status wytwórcy energii elektrycznej i sprzedając energię po średniej cenie na rynku hurtowym z wcześniejszego kwartału.

WIĘKSZA MOC INSTALACJI ≠ WYŻSZA OPŁACALNOŚĆ

Kwestia ta dotyczy obiektów, które energię pozyskaną z instalacji PV chcą wykorzystywać na własny użytek. Ze względu na obowiązujące sposoby rozliczeń nadwyżek energii elektrycznej wprowadzanej do sieci nie warto tworzyć instalacji o mocy większej, niż wynosi zapotrzebowanie obiektu, gdyż staje się to nieopłacalne. Jeśli wytworzymy więcej energii, nadwyżki pochłonie sieć elektroenergetyczna. Nawet w przypadku odsprzedawania niewykorzystanej energii, zysk nie zrekompensuje kosztów zakupu dodatkowych paneli do jej wytworzenia.

NAJPIERW ANALIZA POTEM SATYSFAKCJA Z INSTALACJI

Nasza firma zajmuje się doborem instalacji PV oraz jej projektowaniem. W zależności od zapotrzebowania i preferencji przedsiębiorstwa rozpatrujemy budowę mikro (do 50 kWp), małych (500 kWp – 1 MWp) i dużych (powyżej 1 MWp) instalacji fotowoltaicznych.
Na podstawie wnikliwych analiz opartych przede wszystkim na:
• dokładnych danych zużycia energii elektrycznej, uzyskanych od OSD (dane 15-minutowe lub godzinowe),
• dostępnej powierzchni pod instalację,
• warunkach nasłonecznienia,

Wykres

dokonujemy optymalnego doboru mocy instalacji fotowoltaicznej z uwzględnieniem dynamicznych zmian ekonomicznych oraz prawnych na rynku. W analizach dokonujemy również oceny opłacalności instalacji PV w zestawieniu z obecnymi programami wsparcia oraz ulgami wynikającymi z bycia wytwórcą odnawialnej energii.

Autor: Magda Z.