Finansowanie

Osoba podpisująca umowęNEOEnergetyka to zespół inżynierów i osób piszących od wielu lat z sukcesami wniosku aplikacyjne. Dzięki różnym kompetencjom jakie posiadamy, ujętych w jednym podmiocie potrafimy stworzyć najbardziej optymalne rozwiązanie pod kątem możliwości pozyskania środków finansowych. Jest to nie wątpliwie główna zaleta naszych pracowników i partnerów biznesowych. Razem z Klientem budujemy wizję nowego ekologicznego świata.

Wspieramy naszych klientów w pozyskaniu środków finansowych na różne inwestycje infrastrukturalne m.in.:

 • budowa budynków pasywnych i niskoenergetycznych
 • poprawa efektywności energetycznej budynków
 • odnawiane źródła energii – farmy fotowoltaiczne
 • budowa systemu kogeneracyjnego i trigeneracyjnego
 • układy wentylacji mechanicznej z rekuperacją
 • rewitalizacja budynków, terenów i parków
 • budowa, przebudowa, modernizacja obiektów służby zdrowia
 • elektromobilność i stacje ładowania pojazdów
 • punkty selektywnej zbiórki odpadów
 • tereny zielone
 • targowiska
 • i inne

Świadczymy usługę przygotowania wniosków o dofinansowanie do różnych konkursów zarówno krajowych jak i z funduszy europejskich. Opracowujemy dokumentację aplikacyjne do konkursów:

 • RPO poszczególnych województw
 • WFOŚiGW
 • NFOŚiGW
 • do programu Sportowa Polska
 • do programu Maluch Plus

Zapewniamy obsługę również na etapie oceny formalnej i merytorycznej, aż do momentu ogłoszenia wyników konkursu. Zajmujemy się też rozliczaniem formalnym i finansowym inwestycji a w połączeniu z usługą nadzoru inwestorskiego i zarządzania możemy świadczyć usługę Inwestora Zastępczego lub Inżyniera Kontraktu. Współpraca w szerszym obszarze niż tylko usługa rozliczenia wniosku o dofinansowanie pozwala na bezpieczne przeprowadzenie inwestycji dla Klienta.