NEOEnergetyka: o firmie

Dwóch mężczyzn przy stole

NEOEnergetyka Sp. z o.o. została zarejestrowana w Krajowym Rejestrze Sądowym w dniu 23.03.2016 roku z kapitałem zakładowym o wartości 100 000 zł. Pomysłodawcą nazwy firmy jest jeden z właścicieli Szymon Pyc. Sformułowanie „NEO” ma dwa znaczenia. Po pierwsze obrazuje dążenie do zmiany energetyki opartej na paliwach kopalnych i bardzo emisyjnych oraz wprowadzeniu nowych technologii i innowacji do tej gałęzi gospodarki. Po drugie pierwsze litery nazwy spółki stanowią akronim słów: Nowoczesna, Efektywna, Odnawialna Energetyka; czyli obszary w jakich spółka świadczy swoje usługi. Potocznie spółkę nazywamy NEOE. Początkowym zamysłem właścicieli firmy, była realizacja kompleksowej obsługi w zakresie przygotowania dokumentacji technicznych głównie do konkursów związanych ze środkami UE. Wraz z rozwojem spółki został rozszerzony obszar działalności o branżę medyczną, oraz budowę, przebudowę, rozbudowę obiektów kubaturowych oraz budownictwo pasywne. W ofercie spółki pojawiły się nowe usługi: przygotowania postępowań przetargowych oraz nadzór inwestorski. Od tamtej pory firma świadczy usługi pełnienia funkcji inżyniera kontraktu oraz inwestora zastępczego podczas realizacji całych zadań inwestycyjnych. Obsługujemy inwestycje kompleksowo i chcemy być partnerem dla naszych klientów w prowadzeniu inwestycji. Nasza misja brzmi następująco:

Być zaufanym, rzetelnym i profesjonalnym partnerem wspierającym realizacje inwestycji klientów.

A naszymi wartościami, które wyznajemy to:

  • Partnerstwo
  • Jakość
  • Terminowość wykonywanych usług

Współpracujemy z wieloma inwestorami, głównie z sektora finansów publicznych. Uważamy, że daliśmy się poznać jako rzetelny i wartościowy partner. Sądzimy tak, gdyż klienci wracają do firmy NEOEnergetyka Sp. z o.o. po realizację kolejnych, nowych inwestycji. Cieszymy się z tego i zapraszamy do współpracy.

 

 

Zakres działalności i zespół

Plan budynku Firma NEOEnergetyka świadczy usługi kompleksowej obsługi inwestycji w zakresie: koncepcji i analiz wstępnych, opracowania dokumentacji technicznej, dokumentacji aplikacyjnej do dofinansowań, przygotowania postępowań przetargowych, prowadzenia nadzoru inwestorskiego. Działamy w sektorze budownictwa i energetyki. Specjalizujemy się w zadaniach związanych z poprawą efektywności energetycznej, budową pasywnych budynków oraz odnawialnymi źródłami energii. W swoim dorobku zrealizowaliśmy wiele usług związanych z budową, przebudową i rozbudową budynków w tym służby zdrowia. Posiadamy własna kadrę inżynierów: projektantów, inspektorów nadzoru, audytorów, kierowników projektu zatrudnionych u nas w firmie. Dzięki temu nasze usługi są na najwyższym poziomie. Realizujemy wiele szkoleń podnoszących kwalifikację naszych pracowników. Jeżeli chcesz być częścią naszego zespołu zapraszamy do zakładki Kariera.

Nasz zakres usług i model działania przedstawia poniższa grafika.

 

Schemat NEOE

 

 

Zarząd

Szymon Pyc – Prezes Zarządu

Panele fotowoltaiczneAbsolwent Politechniki Warszawskiej na Wydziale Elektrycznym na kierunku Elektrotechnika. Na tej samej uczelni ukończył studia podyplomowe z zakresu Zarządzania Projektami. W 2020 roku ukończył studia MBA na uczelni Akademia Leona Koźmińskiego. Posiadający w swoim dorobku certyfikaty z zarządzania projektami metodologią Prince2 Practitioner oraz certyfikat Developing Effective Facilitation Skills. Od początku kariery związany z kadrą kierowniczą prowadził kontrakty jako Kierownik projektu oraz działy firmy z zakresu energetyki jako z-ca Dyrektora ds. Rozwoju. Jeden z właścicieli firmy NEOEnergetyka Sp. z o.o..

Doradcza ds. efektywności energetycznej i instalacji OZE w Mazowieckiej Agencji Energetycznej Sp. z o.o jak również w jednostkach samorządu terytorialnego.

Wykładowca na WSEIZ w Warszawie na studiach podyplomowych Samorządowy Menager Energetyczny z zakresu kogeneracji i instalacji hybrydowych OZE.