Dla generalnych wykonawców

Dwóch mężczyzn omawiających planProjektowanie transformacji energetycznych i systemów odnawialnych źródeł energii, czuwanie nad przetargami, realizacją, doradztwo w sprawie dotacji i współfinansowania inwestycji – firma NEOEnergetyka oferuje pełne wsparcie konsultingowe, projektowe i nadzór inwestycyjny dla generalnych wykonawców, deweloperów, firm budowlanych. Używamy nowoczesnych metod, które pomagają w projektowaniu nowoczesnych inwestycji – opracowujemy studium wykonalności, wnioski o dofinansowanie, dokumentacje przetargową. Wspieramy obszary inwestycyjne w zakresie gospodarki niskoemisyjnej, poprawy efektywności energetycznej. Nasze działania wpisują się Lokalne Programy Rewitalizacji i Programy Gospodarki Niskoemisyjnej. Wspólnie z inwestorami projektujemy i wykonujemy innowacyjne rozwiązania, które służą lokalnym społecznościom oraz wspierają ekonomiczną i ekologiczną zieloną rewolucję.