Audyty energetyczne do dofinasowań

Audyt energetyczny domuSpecjaliści pracujący w firmie NEOEnergetyka zajmują się audytami energetycznymi niezbędnymi do wystąpienia o dofinansowania w programach unijnych i krajowych. Niezależnie od typu audytu energetycznego sposób jego przygotowywania wygląda podobnie. Pierwszym etapem jest odbycie wizji lokalnej, następnie konieczne jest zebranie danych. Efektem końcowym jest wskazanie najkorzystniejszego wariantu modernizacji wraz z konkretną wartością możliwej do zaoszczędzenia energii i spodziewanego efektu ekonomicznego. Wyniki z audytu są potrzebne do opracowania dokumentacji aplikacyjnej – studium wykonalności i wniosku o dofinansowanie.

Wybierając firmę audytorską warto kierować się możliwością dalszej współpracy na etapie wystąpienia o dofinansowanie na inwestycję wynikającą właśnie z audytu energetycznego. Kompleksowość, powiązanie tych usług pozwala na lepsze zrozumienie procesów zachodzących u Klienta, co stanowi atut na etapie przygotowywania dokumentacji aplikacyjnej, zwiększając szansę pozytywnego rozpatrzenia złożonego wniosków.

Naszym największym atutem jest to, że naszemu Klientowi doradzamy jakie modernizacje, inwestycje warto przeprowadzić, aby zwiększyć szanse na uzyskanie lepszego miejsca na liście rankingowej w dofinansowaniu.

Wykonywane przez NEOE audyty do dofinansowań:

  • audyty budynków
  • audyty oświetlenia
  • audyty instalacji fotowoltaicznej
  • audyty sieci cieplnej
  • audyty źródła ciepła
  • audyty zastosowania kogeneracji i trigeneracja
  • charakterystyki energetyczne budynków, certyfikaty budynków pasywnych