Audyty energetyczne dla przedsiębiorców

Mężczyzna analizujący audyt energetycznyW NEOEnergetyka opracowujemy audyty energetyczne przedsiębiorstw dla podmiotów, na które został nałożony obowiązek wykonania takiego opracowania zgodnie z Ustawą z 20 maja 2016 r. o efektywności energetycznej. Zgodnie z zapisami tego dokumentu przedsiębiorstwa, które w ciągu dwóch ostatnich lat obrotowych zatrudniały ponad 250 osób lub ich roczny obrót netto wyniósł więcej niż 50 mln euro, muszą sporządzać taki audyt co 4 lata począwszy od roku 2017.

Wychodząc naprzeciw zmieniającym się warunkom, przygotowaliśmy kompleksową i wielowymiarową ofertę – zarówno dla mikroprzedsiębiorstw, jak i tych średnich firm czy  dużych, objętych ustawą. Wykonujemy audyty energetyczne przedsiębiorstwa, w celu zidentyfikowania możliwych do osiągnięcia oszczędności w zakresie energii elektrycznej, energii cieplnej oraz paliw, a także wskazując możliwości instalacji lub modernizacji odnawialnych źródeł energii czy kogeneracji.

Poprawnie sporządzony audyt może stanowić podstawę do planowania strategicznych inwestycji, które zwiększą konkurencyjność przedsiębiorstwa poprzez podniesienie efektywności energetycznej, a tym samym redukując koszty energii oraz budując dobry obraz firmy dbającej o środowisko i klimat.

Sporządzanie audytu energetycznego przedsiębiorstwa wymaga wzajemnej współpracy między przedsiębiorstwem a audytorem. Model naszej współpracy i opracowania audytu przedsiębiorstwa wygląda następująco:

  • wizja lokalna i ustalenia celów audytu
  • pozyskanie niezbędnych materiałów i dokumentów
  • przeprowadzenie analiz
  • prezentacja wyników analizy i rekomendacja
  • wytypowanie wspólnie z Klientem usprawnień
  • opracowanie raportu z przeprowadzenie go audytu przedsiębiorstwa
  • złożenie raportu do URE

W przypadku chęci realizacji działań wynikających z przeprowadzanego audytu energetycznego, specjaliści z NEOEnergetyki mogą doradzić skąd można pozyskać środki na sfinansowanie przedmiotowej inwestycji. Dla działań zwiększających efektywność energetyczną możliwe jest pozyskanie dodatkowego dofinansowania z różnych źródeł. Wybierając firmę audytorską warto kierować się możliwością dalszej współpracy na etapie wystąpienia o dofinansowanie na inwestycję wynikającą właśnie z audytu energetycznego. Kompleksowość, powiązanie tych usług pozwala na lepsze zrozumienie procesów zachodzących u Klienta, co stanowi atut na etapie przygotowywania dokumentacji aplikacyjnej, zwiększając szansę pozytywnego rozpatrzenia złożonego wniosków.