Audyty

Audyty energetyczne to proces, której celem jest uzyskanie odpowiedniej wiedzy o profilu istniejącego zużycia energii danego budynku lub zespołu budynków, działalności lub instalacji przemysłowej bądź handlowej oraz określenie, w jaki sposób i w jakiej ilości możliwe jest uzyskanie opłacalnej oszczędności energii. Audyt ten jest prowadzony przez wykwalifikowanego, z doświadczeniem audytora energetycznego a wynikiem jego pracy jest raport (nazywany tak samo jak cały proces) – audyt energetyczny. Audyty pokazują wpływ poszczególnych wariantów na koszty eksploatacyjne ale i opłacalność wdrożenia ulepszenia. Ta dokumentacja jest bardzo istotnym źródłem danych dla inwestorów i pomaga w procesie decyzyjnym odnośnie realizacji przedsięwzięcia. Audyty są podstawowym dokumentem jaki jest wymagany we wszystkich dofinansowaniach z zakresu efektywności energetycznej oraz odnawialnych źródeł energii.

Firma NEOEnergetyka opracowuje różnego rodzaju audyty, w tym:

 • Audyty energetyczne ex – ante do dofinansowań
  • termomodernizacja budynków
  • wymiana źródła ciepła czy centralnego ogrzewania
 • audyty dla przedsiębiorców,
 • audyty efektywności energetycznej
  • audyty instalacji fotowoltaicznej
  • audyty oświetlenia
 • analiza ekonomiczno-techniczna doboru instalacji fotowoltaicznej do nieruchomości przemysłowych
 • audyty ex – post po przeprowadzeniu inwestycji

Wszystkie nasze opracowania zgodne są z wymogami prawa polskiego i unijnego. Wykonywane przez nas audyty cechują się precyzją i trafnym odzwierciedleniem rzeczywistego stanu. Nasi pracownicy to fachowcy, którzy oprócz wykonania audytu, pomogą i doradzą w kwestii dalszego usprawnienia gospodarowania energią i ewentualnej poprawy efektywności dla budynku, firmy czy linii produkcyjnej. Nasza firma nieustannie dba o najwyższą jakość wykonywanych usług, a także o terminowość i partnerskie podejście do klienta.