Dokumentacja przetargowa

Robotnicy analizujący planOferujemy kompleksowe usługi związane z przetargami dotyczącymi źródeł energii. Zajmujemy się przygotowaniem, analizą danych zastanych, symulacjami, konsultingiem i wszystkimi innymi elementami postępowania. Działamy holistycznie – zajmujemy się całym procesem, zarówno przed przystąpieniem do przetargu, jak i jego realizacją.
Posiadamy duże doświadczenie we współpracy z samorządami, instytucjami, fundacjami czy programami dotacji i wspierania transformacji energetycznych. Z powodzeniem ubiegaliśmy się o dofinansowania pochodzące z programów lokalnych jak i międzynarodowych – Unii Europejskiej, Norwegian Grants i innych. Wiemy, jakie kwestie liczą się w skutecznym złożeniu oferty przetargowej, na co położyć nacisk przy kompletowaniu dokumentacji i jak doprowadzić do realizacji projektów – z sukcesem zarówno dla beneficjenta, jak i startującego w przetargu.
Wykonujemy programy funkcjonalno-użytkowe – kompletujemy dokumentacje projektowe, tworzymy projekty budowlane i wykonawcze, specyfikacje techniczne, a także kosztorysy i przedmiary. Jako spółka, oferujemy także szeroki zakres wykonywanych projektów  – posiadamy doświadczenie i technologię, która pozwala nam występować jako strona i partner przy przetargach dotyczących termomodernizacji budynków, modernizacji sieci energetycznych, systemów grzewczych i chłodniczych, systemów wentylacji i klimatyzacji. Specjalizujemy się w projektach OZE – dotyczących odzysku cieplnego, rekuperacji, instalacji fotowoltaicznych, farm i turbin wiatrowych.
Spółka NEOEnergetyka z Warszawy doradza podczas fazy przygotowawczej przy inwestycjach i przetargach, pomaga wybrać optymalny zakres realizacji zadania – zarówno pod względem finansowania jak i efektywności energetycznej. Korzystamy z nowoczesnych metoda zarządzania i prowadzenia obliczeń energetycznych – jesteśmy receptą na sukces, zapraszamy do współpracy!